Profil

Sejarah

SMK Negeri 2 Pati adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Kota Pati ber alamat Jl. Gembong Km 04 – Rendole Pati 59163 Tromol Pos 5 Telp/Fax (0295) 4101142 -381298. dengan program keahlian Teknik Gambar Bangunan, Teknik Pemesinan, Teknik Audio Video, Teknik Otomasi Industri dan Teknik Kendaraan Ringan. Namun sejalan dengan perkembanganya SMK Negeri 2 Pati pada tahun ajaran 2012/2013 membuka jurusan baru dengan nama Multimedia.

Struktur Organisasi Jurusan Multimedia 2018/2019
Ketua Jurusan       : Ir Nugraha Heru P
Bendahara             : Cicik Sukartini, S.Kom
Sekretaris Jurusan : Masyhur Mahida, S.Kom

Wali Murid           :
XD1                     
XD2                     
XD3
XID1                     
XID2
XID3                       Johan Widagdo, S.Pd
XIID1                      Eny Dwi R, S.Pd
XIID2                      Irwan Sumarjianto, S.Kom
XIID3                      Cicik Sukartini, S.Kom
BK :                     
Dewan Guru :
                                Ir Nugraha Heru P
                                Abdul Wahab, S.ST
                                Cicik Sukartini, S.Kom
                                Luluk Setyo N, S.Kom
                                Lupiyo Hartadi, S.Pd
                                Irwan Sumarjianto, S.Kom
                                Masyhur Mahida, S.Kom
                                Johan Widagdo, S.Pd
                                Anggi Patria H S, S.Kom
                                Eny Dwi R, S.Pd
Toolman:
                                Abyor Wicaksono
Prestasi :
  1. Film Pendek Bangunan "Bukan Kuli" Menjadi Juara pemirsa yang telah di selenggarakan oleh Simpang 5TV tahun 2013
  2. Film Pendek Souvenir Juara 1 penyelenggara Indonesia Berdikar 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar